Khảo sát

Xu hướng Nhân sự 2018

THÔNG TIN CƠ BẢN

0%
Chào mừng bạn đến với Khảo sát Xu hướng Nhân sự 2018!

Câu trả lời của bạn sẽ đóng góp quan trọng vào việc phân tích Động lực làm việc của người đi làm, từ đó gợi ý cho các lãnh đạo những phương thức gắn kết người lao động bền vững.

Khảo sát không mang tính đúng - sai, vì thế hãy chọn phương án thể hiện đúng nhất quan điểm của bạn.

Để chúng tôi phân tích kết quả tốt hơn và gửi báo cáo Động lực làm việc cùng Quà tặng hấp dẫn, vui lòng chia sẻ một số thông tin bên dưới:
(Anphabe cam kết bảo mật mọi thông tin cá nhân)