Về khảo sát

Các khảo sát Xu hướng do Anphabe thực hiện hàng năm nhằm khám phá những thay đổi về xu hướng làm việc, lương thưởng, phúc lợi trên thị trường Việt Nam.

Khảo sát được thực hiện trên diện rộng, hoàn toàn độc lập.

Mọi câu trả lời trong khảo sát đều được áp dụng quy trình bảo mật thông tin chặt chẽ. Kết quả khảo sát chỉ được công bố dưới dạng báo cáo tổng hợp & hoàn toàn không định danh.

Câu trả lời của bạn đóng góp vào những phân tích quan trọng, giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược xây dựng môi trường làm việc hiệu quả & hạnh phúc hơn.

Lưu ý: Anphabe chỉ ghi nhận những khảo sát đạt chất lượng.